Print

Läkarbesök

  200 kr

Sjuksköterskebesök

  200 kr

Telefonrådgivning av läkare

  200 kr

Provtagning

  0 kr

Recept/förnyelse recept, telefon/Mina vårdkontakter 

  100 kr

Sjukvård till barn och ungdomar under 20 år är kostnadsfri. Likaså äldre än 85 år.

Uteblivet besök oavsett ålder debiteras med 200 kr. 

Kostnad för intyg enligt landstingets taxa. Fråga gärna vid bokning.

Om Du under en 12-månadersperiod betalar avgifter för sjukvård och recept med en sammanlagd summa på 1 150 kronor erhåller du ett frikort som innebär fri vård under den tid som återstår av 12-månadersperioden, detta kallas för högkostnadsskyddet. För läkemedel gäller högkostnadsskyddet när man kommit upp i 2 350 kr/år.

All betalning inom landstinget (inkl privata vårdgivare) sker genom samlingsfaktura. Högkostnadsskyddet är elektroniskt.