Print

Vi på Cityläkarna i Kalmar arbetar med integrerad beteendehälsa  (IBH). Våra psykologer och psykoterapeuter erbjuder evidensbaserad, individanpassad och högkvalitativ vård för ökad psykisk hälsa. Vi arbetar med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT).

Du kommer i kontakt med oss via remiss från din läkare/sjuksköterska på Cityläkarna. Våra besök pågår i 25-30 minuter. Under ett besök så arbetar vi fram en gemensam bild av din problematik och vad du vill förändra, samt hjälper dig med nya färdigheter för att uppnå förändringen. Vid behov remitterar eller hänvisar vi dig vidare till andra instanser, så att du kan få rätt hjälp utifrån dina behov.

Vi erbjuder:

Tips till dig som patient:

Om du har problem på ditt arbete så kontakta din Företagshälsovård.

Om du har problem med alkohol eller droger så kontakta Alkohol- och drogmottagningen på Kalmar kommun (nr: 0480-450900).

 Kommande föreläsningar och grupptillfällen, våren 2020: 

Anmäl er i receptionen, via vår telefonrådgivning (telefonnummer: 0480-700 700) eller genom att fylla i en självanmälningsblankett som finns i väntrum 1.

Varmt välkomna!